مرکز خدمات کارآفرینی آریانا

مستقر در پارک علم و فناوری

عارضه یابی صنایع کوچک

در مفهوم عام به معنای شناسایی و کشف مشکلات و نارسایی های موجود در صنایع کوچک میباشد.هدف از عارضه یابی ، کمک به واحدهای صنعتی کوچک جهت توسعه و ایجاد تغییرات لازم برای بهبود و افزایش توان رقابت پذیری آنها بوده که می توان به این منظور ،از مدل های گوناگونی استفاده نمود. آریانا با توجه به اهمیت و نیاز این بخش دارای دپارتمان تخصصی مشاوره سرمایه‌گذاری و خدمات کارآفرینی می‌باشد. این دپارتمان خدمات تخصصی مورد نیاز جهت شروع تجاری‌سازی طرح‌ها و پروژه‌های کارآفرینی را ارائه خواهد نمود.

مدل عارضه یابی صنایع کوچک

عارضه یابی به اشکال گوناگون انجام میشود و هدف از به کارگیری این گونه مدل ها ، شناخت وضعیت موجود از طریق اجرای طرح های مشاوره ای ، پژوهشی و آموزشی است.تاکنون مدهای متنوعی برای شناخت و عارضه یابی تدوین و اجرا شده است.در چند سال اخیر شرکت نوسازی صنایع ایران وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با الهام از الگوی اروپایی EFQMبه طور رسمی اجرای گشترده این طرح را شروع نموده و این کار را در دو سطح عارضه یابی سریع(سطحی) و عارضه یابی تفضیلی (عمیق) و با استفاده از 95 شرکت مشاوره ای در کشور به انجام میرسد.

عارضه یابی سریع و سطحی

در این نوع عارضه یابی اطلاعات کلی واحدهای صنعتی کوچک توسط مشاورین ذی صلاح از طریق مصاحبه ، پرسشنامه ، بازدید و مطالعه مستندات جمع آوری شده و محاسبات لازم برای محاسبه شاخص های بهره وری و سودآوری واحد انجام میگیرد.سپس ارتباط اطلاعات با یکدیگر و وضعیت شاخص های مختلف مورد برسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته و جایگاه واحد صنعتی در محیط بیرونی مورد بررسی و ارزیابی و در نهایت عملکرد واحد مورد قضاوت قرار میگیرد.در این مرحله در مورد ضرورت انجام بررسی دقیق تر و عمیق تر نیز تصمیم گیری میشود.

عارضه یابی دقیق و تفضیلی

این نوع ارزیابی شامل 7 مرحله است که پس از تصویب پروژه عارضه یابی انجام میشود.

مراحل مختلف فرآیند به ترتیب زیر است

 

  1. بررسی ماموریت،چشم انداز ،اهداف و استراتژی های واحد صنعتی
  2. بررسی ساختار ، سیستم های اطلاعاتی ، فرآیندها و نتایج آن در حوزه های 9 گانه و قلمرو کاری آن
  3. تحلیل نتایج برسی ها و ارزیابی ها و جمع بندی و نتیجه گیری
  4. تعیین نقاط قوت و ضعف
  5. اولویت بندی مشکلات
  6. تعیین حوزه های کلیدی بهبود با توجه به مشکلات اولویت بندی شده و ارایه راهکارهای بهبود
  7. تدوین گزارش